Capcalera_altres1
Agenda Categoria: Congressos
17
Mai

En dos moments anteriors, la transició i l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea, el Col·legi d’Economistes de Catalunya va organitzar un congrés català d’economia per analitzar-ne el seu impacte. Actualment, Catalunya està sortint d’una profunda crisi econòmica confrontada amb dos grans reptes: la globalització, amb el desplaçament del centre de gravetat econòmic cap a Àsia; i l’impacte de la digitalització i de la intel·ligència artificial en la vida i en l’economia.
En l’aspecte social, tota actuació està condicionada pel gran repte de disminuir la desigualtat, no tan sols perquè sigui just sinó també perquè el seu increment comporta menys oportunitats per al creixement econòmic, molt necessari precisament degut als impactes de la digitalització en el mercat de treball.

El lema del Congrés, Cap a un model eficient i equitatiu, resumeix els seus objectius: què hem de fer per ser més competitius en el món i per ser més equitatius. La voluntat del Col·legi d’Economistes de Catalunya és debatre com han d’afrontar l’economia i les empreses catalanes el seu futur a partir de les seves potencialitats i dels condicionants interns i externs considerant el binomi macro i microeconòmic

Des del juny de 2017 s’han rebut un total de 226 ponències per part d’economistes i experts al voltant de 13 eixos de treball que contemplen la globalitat de l’estudi de l’economia en els àmbits de la macro i la microeconomia, així com el sector públic i de l’estat del benestar. Aquestes ponències es presentaran durant els mesos d'abril i maig i, coincidint  amb el 30è aniversari de la celebració del segon Congrés d’Economia de Catalunya, el dia 17 de maig es farà la sessió final en un acte al Palau de Congressos de Barcelona.

Web de l'esdeveniment

FONT: Col·legi d'Economistes de Catalunya

Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona
23
Mar

El territori de Lleida i els seus encontorns reuneix una gran quantitat d’elements construïts en pedra seca i segueix l’exemple d’altres territoris de la Península i en general de la Mediterrània, i  compten amb diferents estudis i inventaris elaborats al voltant del patrimoni, material i immaterial, de la pedra seca. Treballs que s’han centrat en diversos aspectes i amb diferents nivells d’aprofundiment en tot el territori esmentat, uns de caràcter més teòric i altres amb una vessant més pràctica. Des de l’organització del congrés es creu que ha arribat el moment de crear un marc adequat i sòlid per a que  tots aquests treballs, els realitzats i els que estan per venir, trobin un escenari on ser exposats i valorats de la manera que es mereixen.

La candidatura d’aquesta tècnica constructiva a "Patrimoni Immaterial de la Humanitat", per una banda, i la reorganització del territori a conseqüència de diferents accions que tenen a veure amb la modernització de les explotacions agràries o amb el seu abandonament, per l’altra, ens ha de fer reparar, primer, en la gran riquesa de construccions que formen part del paisatge de les nostres contrades i, segon, la mancança d’elements i eines de coneixement sobre ells que ens ajudin en l’argumentació de la seva restauració, conservació i incorporació als inventaris locals i nacionals de patrimoni.

El congrés que es proposa és la millor manera de difondre i fer aflorar tot el coneixement generat sobre la pedra seca a casa nostra, d’establir un veritable estat de la qüestió, d’elaborar propostes que dibuixin el camí a seguir amb el tractament d’aquest patrimoni i, en definitiva, de reivindicar les construccions de pedra seca des de totes les seves vessants, arquitectònica, social, cultura, econòmica, paisatgística i mediambiental.

L’objectiu no ha de ser un altre que el de generar sinèrgies entre tots els agents implicats en el reconeixement i la valoració d’aquests elements patrimonials per poder disposar de més eines que ens permetin millorar la seva protecció i preservació.

En aquest sentit, el congrés és el marc ideal per constituir un observatori sobre el patrimoni de la pedra seca a les Terres de Lleida i encetar col·laboracions entre entitats pel bé de les construccions de pedra seca.

Web del congrés

Institut d'Estudis Ilerdencs. Plaça de la Catedral, 2. Lleida
16
Feb

El "3r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya" vol esdevenir un lloc de trobada i reflexió per estructurar, enfortir i donar dimensió social al tercer sector ambiental català, amb l'objectiu de:

 • Facilitar la coneixença entre entitats del TSAcat i l’establiment d’aliances i col·laboracions.
 • Contribuir a la construcció d'una identitat compartida i a la pertinença de sector.
 • Treballar la incidència social i política per àmbits.
 • Treballar els reptes ambientals per als propers anys i què podem fer com a sector per afrontar-los.

QUÈ ES PODRÀ TROBAR al 3r CONGRÉS del TSAcat?

 • Ponència inaugural, sobre el rol i el paper de les entitats socials i ambientals en la implementació de les polítiques ambientals del país.
 • Espai 'Els reptes', que consistirà en la realització de taules de debat per identificar els reptes ambientals per als propers anys per a cada àmbit temàtic, què podem fer per a afrontar-los i donar-hi resposta. Es portaran a terme 6 taules de reptes simultànies, cadascuna d'un àmbit de treball diferent, i dinamitzades per a una entitat d'expertesa amb la temàtica
 • Espai 'Fem Xarxa', taller per afavorir el coneixement dels participants i fomentar estratègies col·laboratives per a compartir recursos, cercar aliances i col·laboracions professionals així com identificar propostes per reforçar el treball en xarxa a nivell de sector. Aquest espai estarà dinamitzat per la SCEA. 
 • Cloenda i lectura del Manifest, en el qual es recolliran els reptes i les propostes de futur.

Més informació

FONT: www.3congrestsa.cat

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. Barcelona
13
Feb

Les polítiques energètiques de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea per transformar el sistema actual en un altre basat en només les fonts energètiques renovables, netes i consensuades comporten canvis estructurals profunds. Un dels canvis importants incorporarà al propi territori i l'obtenció de l'energia primària, si més no en la major part. 

Aquest canvi comporta reptes i oportunitats importants, en particular al territori fent-lo proveïdor d'energia i facilitant que aquest fet li faciliti un millor accés a l'energia, a una plena ocupació i a una economia decent. 

L'energia haurà de ser un dels paràmetres que figurin en les dades bàsiques de municipis i comarques, tant dels recursos disponibles com dels utilitzats, tant en quantitat com en localització. El balanç entre aquests paràmetres determinaran les necessitats d'importació o les possibilitats d'exportació a altre àrees, així com la del seu transport i distribució.

L'era en què al ciutadà només li preocupava que li fos possible connectar un electrodomèstic, utilitzar la caldera, la cuina o el forn, i que el sortidor de la gasolinera li proporcionés els litres que desitjava, sense preocupar-li d'on provenia l'electricitat, el gas o la gasolina, s'ha acabat. Ara no només s'haurà de preocupar de quan li costarà l'energia que adquireixi, sinó de quin espai ocuparan les noves instal·lacions, on seran, quins canvis comportaran. 

A més de noves preocupacions també arribaran noves i importants oportunitats, com proporcionar-se per ell mateix de part o de tota l'energia que precisi, ja sigui produint-la en el seu propi espai o adquirint-la a un altre proveïdor fàcil de conèixer o inclús amb el que comparteixi la propietat de les instal·lacions.

La celebració d'aquest congrés té per objectiu mostrar oportunitats i reptes del nou sistema energètic que ja s'ha començat a construir, amb la finalitat que, amb el suport d'una ciutadania capacitada, el nou sistema energètic sigui millor i més ben valorat que el present.

Programa

FONT: CoEnerCat

Institut d'Estudis Catalans (IEC). Carme 47. Barcelona
17
Gen

El "Congrés Català de Dret Ambiental" vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional.
El Congrés està organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya.

En la seva primera edició, i en col·laboració estreta amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Congrés té per objectiu abordar la qüestió del canvi climàtic. Fer front al canvi climàtic és una de les grans prioritats de la comunitat internacional i és també una prioritat dels poders públics de Catalunya, com ho demostra l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC), de novembre de 2012, que parteix de la constatació de que «l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic».

Més informació

FONT: Universitat Rovira i Virgili

Facultat de Ciències Jurídiques. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
16
Nov

Congrés impulsat per REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local) i FEPRODEL (Federación Nacional de Profesionales del Desarrollo Local)dirigit a totes les entitats i professionals que treballen per i per al desenvolupament local, des de l'àmbit públic i privat, amb l'objectiu d'analitzar tendències i compartir coneixements i experiències que s'estan duent a terme en els nostres municipis i comarques.

La jornada pretén ser un espai de trobada únic per a la inspiració, el networking i el coneixement; debatent sobre els principals temes que afecten actualment als territoris:

 • L'ocupació i l'emprenedoria responsable: en el context de la globalització, la innovació tecnològica i l'envelliment de la població.
 • Instruments per afavorir el desenvolupament local en clau de sostenibilitat: la gestió de polígons industrials, el patrimoni industrial i cultural, el territori com a recurs turístic.
 • La nova economia i la innovació social: un nou paradigma està emergint. Una economia que no s'enfoca només en el mercat sinó que es basa en un sistema social i ecològic.
 • Les estratègies de desenvolupament territorial: l'aproximació a l'especialització intel·ligent des del territori.

Més informació

Universidad Rey Juan Carlos. Campus Madrid - Vicálvaro. Paseo de los Artilleros, s/n. Madrid
22
Jun

La despoblació del medi rural ha estat un dels principals problemes de l'Espanya interior durant l'últim mig segle. Si no s'actua amb urgència, el risc que moltes zones d'aquest territori acabin com deserts demogràfics serà en pocs anys una realitat davant de la qual ja no es podrà interposar cap acció. Superar aquest fenomen exigeix que les administracions europees, estatals, autonòmiques i locals comprometin recursos i esforços, cadascuna des de les seves competències, per a treballar en la mateixa direcció en què fins ara ho han vingut fent les administracions locals, més sensibles a la situació problemàtica que genera un territori buit.

La iniciativa d'afrontar una Estratègia Nacional davant el Repte Demogràfic ha de ser l'origen d'un ambiciós procés encaminat a corregir aquesta tendència i superar els desequilibris territorials i socials que ha generat la sagnia demogràfica. Les solucions i respostes són moltes i diverses, ja que han de donar resposta a les necessitats de cada territori. Unir-les totes en plans concrets no és una tasca fàcil; aquest és el moment de continuar i aprofundir en un debat que permeti trobar solucions per tal d'aconseguir el creixement demogràfic de les zones rurals i la recuperació dels nostres territoris.

En aquest context de debat, la Diputació Provincial de Huesca, al costat de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), convida a compartir experiències i idees en un Congrés en el qual es vol donar veu a experts, organitzacions i institucions implicades perquè, entre tots, aconseguim donar una resposta per al nostre medi rural que li atorgui les condicions òptimes per dignificar alhora al territori i els seus habitants.

Inscripcions
Més informació

FONT: Diputació de Huesca

Palau de Congressos de Huesca. Av. de los Danzantes, s/n. Huesca
31
Mai

La transformació digital és l’eix central del Bizbarcelona d’enguany, la trobada anual per a emprenedors i pimes que arriba plena a vessar de sessions de formació, activitats i assessorament. Dos dies intensos de networking i noves tendències t’esperen al Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona: reserva’t a l’agenda el 31 de maig i l’1 de juny per descobrir-les!ç

ARCA estarà present al BizBarcelona dins l'estand de Catalunya Emprèn, informant sobre el Programa Leader i altres projectes de desenvolupament en territoris rurals. Dimecres 31, Albert Puigvert, gerent de l'associació, realitzarà la ponència "Caixa d'eines i Recursos Leader per a l'empresa i l'emprenedoria en el món rural"

Us hi esperem!

Més informació

FONT: BizBarcelona

Recinte Montjuic, Barcelona
23
Mai

Astúries serà la seu de la IV edició del Congrés Europeu de Turisme Rural (Coetur) que se celebrarà els propers 23 i 24 de maig al municipi de Torazo.

En aquest fòrum, organitzat pel portal de turisme rural EscapadaRural.com, el sector analitzarà els efectes de la crisi i si s'ha superat aquest escenari, segons ha avançat l'organització en un comunicat.

Per a la portaveu de la companyia, Ana Alonso, aquesta cita és una oportunitat per examinar "un escenari canviant, en el qual l'homogeneïtat ha passat factura, on s'ha evidenciat la bretxa digital entre demanda i oferta, i que encara té molts reptes pendents en clau de competitivitat".

La passada edició, celebrada a Villamena (Granada), es va tancar amb més de cent congressistes i un seguiment d'altres 800 persones a través d'Internet.

Els organitzadors preveuen superar aquestes xifres en aquesta edició, que compta amb un programa de ponències i taules rodones, així com de sessions de treball en grups reduïts, en els quals es tractaran conceptes com l'estratègia de negoci o els paquets de viatge.

En aquesta ocasió, la cita es desplaça a Astúries, una comunitat que, segons els registres dels organitzadors, ocupa tradicionalment les primeres posicions en l'ocupació estival i els seus pobles lideren la classificació dels més buscats al llarg de tot l'any.

Més informació AQUÍ

FONT: REDR

Torazo (Astúries)
19
Mai

La I Trobada Nacional de Turisme d'Observació de la Natura, NatureWatch, és una invitació al desenvolupament ordenat i impuls d'una de les modalitats turístiques amb major potencial de creixement al nostre país: el Ecoturisme centrat en l'observació de la gea, la flora i la fauna.

Durant tres dies, coneixerem de primera mà els secrets i les claus d'alguns productes ecoturístics exemplars (birdwatching, grans carnívors, flora, fotografia de natura, tant d'àmbit nacional com internacional, tindrem ocasió de sortir al camp acompanyats d'experts per gaudir de l'albirament de l'ós bru en llibertat -en la millor època per a això-, i debatrem sobre les millors formes d'ordenar i fer compatible aquesta activitat amb la conservació de la natura. Bones pràctiques i turisme responsable seran dos termes d'ús comú al llarg del cap de setmana.

NatureWatch gira al voltant dels pilars fonamentals de l'ecoturisme: els recursos naturals i les empreses que fan possibles les experiències d'ecoturisme que demanen, consumeixen i gaudeixen milers de persones cada any.

NatureWatch aspira a aplegar ecoturistes, empreses, gestors i professionals de l'ecoturisme al voltant dels principals temes que afecten el sector: organització i comercialització d'experiències d'èxit, compatibilitat amb la conservació, avenços tecnològics i qualitat de les experiències, sostenibilitat i repercussió en la conservació, regulació.

Per a això, s'ha buscat el millor escenari possible: l'asturià Parc Natural de Somiedo, un espai emblemàtic i exemplar, referent de la conservació al nostre país, que està cridat a ser exemple de bones pràctiques en el desenvolupament de l'ecoturisme com a eina per promoure desenvolupament socioeconòmic supeditat a la conservació.

NatureWatch es celebra del 19 al 21 de maig de 2017, en un dels millors moments per a l'observació de fauna al Parc Natural de Somiedo. Durant l'esdeveniment, els participants gaudiran d'una de les vivències més emocionants que pot proporcionar la naturalesa ibèrica, com és l'albirament de l'ós bru cantàbric en llibertat

Tota la informació AQUÍ

FONT: NatureWatch

Parque Natural de Somiedo (Asturias)
Segueix-nos a Youtube Linkedin Twitter Facebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-li continguts interessants mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Poden canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies

Acceptar