Capcalera_altres1
Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

ARCA és la xarxa dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL).

Es constitueix el gener de 2010 i el principal objectiu d’aquesta entitat és ser un ens de representació dels esmentats grups davant d’ens i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació – DARP (autoritat de gestió del Programa Leader).

Les finalitats d'ARCA són promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral del medi rural, millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat participat, i el foment de la cooperació interterritorial i transnacional entre grups Leader.

ARCA estructura la seva actuació en 4 eixos:

  • Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.
  • Eix 2: La comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i metodologies.
  • Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments.
  • Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i de cooperació.

L’Assemblea General d’ARCA la composen 22 membres, 8 dels quals conformen la Junta Directiva. L’Associació disposa d’un equip tècnic que s’encarrega de desenvolupar el pla de treball de l’entitat, i de coordinar i assistir als grups Leader en els projectes del cooperació interterritorials i transnacionals en la seva majoria. L’equip tècnic d’ARCA es reuneix periòdicament amb els gerents dels grups Leader i representants de la direcció general de Desenvolupament Rural del DARP, per tal de proposar, posar en comú, i debatre actuacions de l’Associació, participar en l’elaboració i disseny del pla de treball anual, així com, si es creu convenient, fomentar la creació de diversos grups de treball específics per temàtiques.

La visió de l’entitat és convertir-se en l’ens de referència del desenvolupament rural de Catalunya: per als grups Leader, donant-los-hi el suport necessari; i pels mitjans de comunicació, englobant la informació relacionada amb el medi rural català. 

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
Pujada del Seminari s/n
25280 Solsona (Lleida)
T+ 34 973 48 16 44 
F+ 34 973 48 11 34
administracio@arca-dr.cat

Estatuts ARCA

Membres Junta Directiva ARCA

Memòria d'activitats 2017
Memòria d'activitats 2016
Memòria d'activitats 2015
Memòria d'activitats 2014
Memòria d'activitats 2013
Memòria d'activitats 2012
Memòria d'activitats 2011
Memòria de Sostenibilitat ARCA 2011
 Memòria d'activitats 2010

Segueix-nos a Facebook Twitter