Capcalera_altres1
7è Congrés Forestal a Cáceres
Start: 26.06.2017 07:03
End: 30.06.2017 07:03

Espanya és una potència forestal dins l'àmbit europeu, fet ignorat per molts. Està, almenys des de l'any 2011, entre els deu països del món amb major producció científica forestal, i és el país més productiu d'Europa en el període 1984-2014. No obstant això, el nostre impacte global és encara baix i no s'associa de forma automàtica la ciència forestal amb la ciència produïda a Espanya.

Les muntanyes a Espanya, com en tota la regió mediterrània, han estat gestionats (i en alguns casos maltractats) des de fa milers d'anys, de manera que la gestió no és una cosa opcional, sinó un dels factors que han modelat les muntanyes que coneixem .

Per això, el lema d'aquesta setena edició del Congrés Forestal Espanyol comença així: 'Gestió de la muntanya'.

Durant molts anys, els gestors i investigadors forestals hem clamat sobre la varietat de serveis que generen les muntanyes, que inclouen la producció, el manteniment de la biodiversitat i dels processos fonamentals dels ecosistemes, la generació de beneficis i la millora de les nostres condicions de vides tant en la seva dimensió cultural com espiritual. Tradicionalment l'assignatura pendent ha estat no saber convertir tots aquests serveis beneficiosos en unitats de compte fàcilment comprensibles per la societat. No obstant això, en aquest segle s'està produint l'albor d'una economia basada en els recursos naturals renovables, que utilitza aquests recursos per convertir-los en productes mitjançant tecnologies i serveis eficients que afavoreixen una economia circular en què d'una manera conscient es recicla, reutilitza i es redueix l'impacte sobre el medi ambient.

Per això el lema d'aquesta edició del Congrés acaba així: 'serveis ambientals i bioeconomia'.

Més informació i programa

FONT: REDR

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept