Capcalera_altres1
Jornada tècnica "Silvopastura i espais test al PN de les Capçaleres del Ter i del Freser"
Start: 19.10.2016 18:00
End: 19.10.2016 21:00

Actualment la tendència dels boscos és a ocupar les zones que tradicionalment han estat de pastures degut a l’abandó de les activitats agràries, l’èxode de la població rural, el desequilibri territorial i la terciarització de l’economia rural. Això implica que els boscos cada cop siguin més densos i carregats de biomassa llenyosa, fent-los més susceptibles a patir incendis forestals.
Per aquest motiu creiem en la silvopastura i iniciatives com els "Espais Test Agraris" per a la gestió dels nostres boscos.

L’"Espai Test" neix de la necessitat d’estimular el relleu generacional del sector agrari. Cal la posada en marxa de mesures i nous instruments que fomentin una generació renovada de la pagesia, capaç de dinamitzar aquest sector estratègic al Ripollès.
L’"Espai Test Agrari" dóna suport a les persones que acaben la formació agrària i no es senten suficientment preparades per emprendre un negoci per compte propi. Durant la jornada es presentaran les característiques principals d’aquest projecte i de l’aplicació de la silvopastura a la comarca.

Programa

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept