Capcalera_altres1
Taller ENRD 'Improving rural policy delivery: the regional dimension'
Start: 13.02.2018 09:00
End: 13.02.2018 17:00

Taller organitzar per la ENRD, en col·laboració amb la Xarxa Rural italiana, per tal d’explorar els diferents models d’estructura i organitzacionals de les Xarxes Rurals Nacionals per implementar els PDR a escala local. Per tal de poder comparar, l’anàlisi es durà a terme en estats membres amb múltiples PDR, així com en d’altres amb un únic PDR però amb subestructures d’implementació regional.

Programa 

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept