Capcalera_altres1
“COL·LABORA X PAISATGE”, Construccions de Pedra Seca
Description

EL PROJECTE - Fitxa resum del projecte "COL·LABORA x PAISATGE"
“Col·labora x Paisatge” és una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

El projecte pretén crear desenvolupament rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot facilitant eines i mitjans tant als joves com a la ciutadania que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica. 

Paisatge + Eines + Col·laboració ciutadana = Desenvolupament Rural


OBJECTIUS 
L’objectiu estratègic del projecte es centra en posar en valor les construccions de pedra seca i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil, mitjançant:

 • La creació d’eines per a facilitar l’accés a les construccions de pedra seca.
 • La posada en valor del patrimoni de pedra seca.
 • La divulgació del patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva, i les oportunitats econòmiques que genera per als territoris rurals.
 • El diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l'Administració per afrontar projectes conjunts en relació al paisatge i/o la pedra seca.
 • La comunicació i la posada en valor del paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.


PÚBLIC OBJECTIU
“Col·labora x Paisatge” és un projecte de caràcter no productiu. Ara bé, es preveu que els resultats que generin les eines desenvolupades i utilitzades per la ciutadania en relació a les construccions de pedra seca creïn una economia al seu voltant i siguin d’interès per a públics tan diversos com: 

 • L’Administració pública: per a preservar el patrimoni catalogat a través de les eines “Col·labora x Paisatge”, considerant-lo en els ajuts europeus, incorporant-lo als  sistemes d’informació geogràfica, etc.
 • Les empreses privades: recuperant un ofici i una tècnica constructiva tradicional (restauració i reconstrucció de construccions de pedra seca), i donant nous usos constructius a la pedra seca.
 • El sector turístic: dissenyant noves rutes de descoberta i activitats turístiques de divulgació del patrimoni.
 • Els propietaris de finques: per a conservar i valoritzar el patrimoni dels seus espais
 • Territori: el manteniment, restauració i reconstrucció de les construccions de pedra seca, especialment els murs, també són necessaris per mantenir un paisatge rural, per donar valor afegit a les produccions locals i per desenvolupar iniciatives turístiques relacionades amb els productes locals i el paisatge on es conreen.


ACCIONS
El primer any del projecte ha permès crear les eines necessàries per a la consulta i catalogació de les construccions de pedra seca, com:  

 • Les fitxes – marc, en format paper i digital, que permeten la catalogació de noves tipologies constructives de pedra seca (barraques, murs, forns, construccions d’aigua i altres construccions) de manera homogènia i vinculada a la “wikipedra”.
 • L’“App de la Pedra Seca”, una aplicació col·laborativa per a mòbils i tauletes que permet consultar i catalogar construccions de pedra seca de Catalunya i dels 85 municipis que integren el “Parc Natural Regional del Pirineu Català” i la “Mancomunitat del Conflent-Canigó” de l’estat francès.
 • La publicació “Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa”. Un recull de deu experiències ciutadanes de gestió del paisatge desenvolupades al continent europeu.

A la vegada,  també s’han organitzat formacions i trobades per posar en valor i protegir el patrimoni de pedra seca, com: 

 • 5 jornades arreu del territori per mostrar el potencial de la pedra seca com a element de desenvolupament rural: “Les construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori”.
 • El viatge d’intercanvi i visita d’estudi transfronterer al “Parc Natural Regional del Pirineu Català”, per conèixer com impulsen el sector “filière” de la pedra seca i alhora descobrir nous usos i aplicacions en varis municipis del Parc de forma conjunta amb les brigades municipals i ciutadans.

En la segona fase del projecte, les accions del projecte es centren en divulgar el patrimoni de les construccions de pedra seca i les eines creades amb el projecte a través de: 

 • La participació en Trobades de Pedra Seca.
 • La dinamització del voluntariat per conservar el paisatge i promoure el desenvolupament local.
 • Realització de jornades de formació i accions territorials.
 • Un recull de bones pràctiques en relació a la pedra seca.

  A la vegada que es preveu la creació de noves eines, com: 

 • L’elaboració d’un inventari d’experts i professionals de la tècnica constructiva de la pedra en sec.
 • La creació de recursos educatius per a descobrir el món de la pedra seca.

 I en un futur horitzó, es preveu realitzar accions a l’entorn de:

 • L’organització d’un intercanvi transfronterer destinat a professionals de pedra seca.
 • L’edició d’un manual pràctic de pedra seca.
 • Apropar la pedra seca a col·lectius en risc d'exclusió.
 • Promoure el reconeixement d’oficis relacionats amb la pedra seca (“marger”).


RESULTATS
A nivell d’impacte, les accions dirigides a la societat civil han tingut una gran repercussió. Així, un total de 104 persones han pres part en les actuacions que “Col·labora x Paisatge” ha impulsat durant el primer any del projecte

 • Jornades “Les construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori”  84 assistents.
 • Viatge d’intercanvi i d’estudi transfronterer al “Parc Natural Regional del Pirineu Català”: 20 actors locals relacionats amb la pedra seca.

 A la vegada, el projecte està tenint una gran repercussió gràcies a:

 • Les jornades de presentació dels recursos generats a cadascun dels territoris.
 • La distribució dels models de fitxes per a la catalogació entre entitats interessades i de pedra seca d’arreu del territori.
 • Gran impacte a les xarxes socials i als mitjans de comunicació  de l’“App de la Pedra Seca”, i un elevat nombre de descàrregues a les botigues d’“App Store” i “GooglePlay”.
 • L’ús de l’“App de la Pedra Seca” per la consulta i comprovació sobre el terreny de construccions inventariades a la “wikipedra”.
 • Noves tipologies constructives de pedra seca catalogades a la “wikipedra” (murs, forns, construccions d’aigua i altres construccions).
 • Distribució de la publicació “Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania” a tots els municipis Leader dels territoris socis i entitats vinculades al paisatge. 
Added Value

Els primers RECURSOS que ha generat el projecte són:

Project category
Patrimoni natural i cultural / valoració, rehabilitació i nous usos del patrimoni
Patrimoni natural i cultural / cultura i territori viu
Medi Ambient / ordenació del territori / paisatge

GAL coordinator Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC

Catalan Local Action Groups partners

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC

Others partners GAL

Altres socis:

 • Parc Natural Regional des Pyrénées-Catalanes.

Altres agents implicats:

 • Observatori del Paisatge de Catalunya.
 • L’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional.
 • Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals (Departament de Cultura).

Annuity 2016 - 2017

Execution years 2

Budget 118.299,00 €

Scope Catalunya

Website http://www.adrinoc.cat


Go Back
Cabana del Clot del Baladre.Taurinyà (ADRINOC)
Mur i barraca del Parc de Pedra Tosca (ADRINOC)
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept