Capcalera_altres1
ODISSEU
Description

EL PROJECTE - Fitxa resum del projecte "ODISSEU"
"ODISSEU" acompanya els i les joves interessades en conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres. A través de diferents activitats, es fomenta l’emprenedoria i es millora l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, es connecta les empreses de les àrees rurals i el talent jove, s'aprofundeix en la coordinació i el treball en xarxa de les administracions públiques, empreses, centres educatius i universitats pel retorn del talent jove a territoris rurals. 


OBJECTIUS
L’objectiu general del projecte és incentivar el retorn de joves cap al medi rural a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure l’arrelament dels i les joves amb el seu territori rural d'origen.

I els objectius específics són:

 • Donar a conèixer les oportunitats professionals i els serveis de les zones rurals per a la construcció del projecte de vida en aquests territoris.
 • Facilitar la inserció laboral i social de joves en aquestes comarques, connectant-los amb el seu teixit empresarial i amb els recursos de promoció econòmica i de desenvolupament local.
 • Contribuir a millorar el coneixement sobre el món rural actual i promoure una oferta amb condicions de vida atractiva i de qualitat per a la població jove.
 • Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa ‘el talent’ dels joves per a les seves empreses i reforçar nexes empresa-universitat.


PÚBLIC OBJECTIU
"ODISSEU" és un projecte que pretén arribar a joves qualificats/des d'origen rural i urbà, i les empreses i emprenedors/es localitzades en territoris rurals.


ACCIONS
Les accions desenvolupades dins del projecte “ODISSEU” es divideixen en diferents cercles:

EIX TRANSVERSAL: Coordinació i Comunicació

 • Coordinació dels agents de cada territori en Taules de Concertació comarcals on participen referents de joventut, ensenyament, promoció econòmica, sector empresarial, entitats juvenils, etc., per decidir una estratègia i accions conjuntes per afavorir l'atracció de talent en cada comarca.
 • Plataforma virtual RETORNA, dirigida a les empreses que busquen incorporar joves i a joves amb formació superior que volen treballar a les comarques rurals, mitjançant les dades de la xarxa Linkedin.

CERCLE IN: Talent Jove al Territori

 • Xerrades informatives sobre el projecte i les eines que ofereix a l’estudiantat d’últim any de formacions professionals i batxillerat de les comarques rurals i pre-inscripció a l’eina RETORNA.
 • Altres activitats informatives específiques de cada territori (tant de networking com de sensibilització i de formació per a joves, empreses i centres educatius, entre d'altres), amb l’objectiu d’apropar la realitat productiva de les comarques rurals i ampliar els horitzons professionals que els i les joves puguin plantejar-se un cop comptin amb estudis superiors. Són activitats amb nom propi com Arranca a la Noguera, Saló de l’Ensenyament del Ripollès, Escola d’Emprenedoria del Berguedà, Cycling Work a la Conca de Barberà i Alt Camp, i Arrela’t al Pallars, entre d'altres.

CERCLE OUT: Talent fora del territori

 • Sensibilització i contacte amb joves que resideixen fora dels territoris rurals, amb accions com enquestes i assistència a fires comarcals i sectorials de formació i treball, per a contactar i conèixer l’opinió d’aquests/es joves i incrementar la seva participació en relació amb el projecte i amb el desenvolupament rural del seu territori.

CERCLE EMPRESA: Empreses i sector econòmic

 • Programa d’Ajuts al Pràcticum ODISSEU: programa de pràctiques remunerades per a joves universitaris/àries en empreses situades en municipis rurals (300 hores, remuneració 5€ bruts/h cofinançades per projecte i per l’empresa), per tal de facilitar la seva inserció laboral i incrementar la competitivitat empresarial amb la incorporació de talent.
 • Materials informatius sobre els contactes de pràctiques i borses laborals comarcals per a facilitar la incorporació de joves a les empreses dels territoris rurals.

CERCLE INCOMING: Antenes d’acollida

 • Creació d'una plataforma (www.viurearural.cat) de recursos disponibles als territoris rurals Leader de Catalunya per afavorir la instal·lació de nous habitants.

CERCLE JOVES AGRICULTORS

 • Diagnosi sobre les incorporacions de joves al sector agrari del període 2007-2014: viabilitat econòmica de les incorporacions i propostes de millora per fomentar el relleu generacional.

 

RESULTATS
A nivell d’impacte, les accions dutes a terme durant el 2016 i meitat del 2017 han tingut una gran repercussió, obtenint:

COORDINACIÓ

 • 16 taules de concertació comarcals en 35 comarques amb 122 assistents
 • 313 joves inscrits/es a l'eina RETORNA a 31 juliol 2017 (205 dones i 108 homes) i 81 persones prescriptores de l’eina han rebut formació.
 • Eines de comunicació i difusió del projecte: web www.odisseujove.cat (145.062 visites), creació de perfils facebook i twitter i 9.703 materials editats.

CERCLE IN

 • 29 xerrades informatives sobre els recursos que ofereix ODISSEU en instituts amb un total de 701 joves informats/des.
 • 247 joves han participat en 11 actuacions formatives i de sensibilització (cursos, tallers d'emprenedoria i ocupabilitat...) i 21 visites i intercanvis amb empreses.

CERCLE OUT

 • 2 jornades informatives en les línies de tren de Tortosa i Puigcerdà, amb destinació a Barcelona (realitzades en diumenge): 71 qüestionaris respostos i 158 persones interpel·lades.
 • Presència amb estand o punt informatiu a 4 fires comarcals i sectorials de treball: contacte amb 83 joves.

CERCLE EMPRESA

 • 12 Ajuts al Pràcticum ODISSEU en l’anualitat 2016 i 43 ajuts aprovats en l’anualitat 2017.
 • Elaboració i actualització de 7 fitxes comarcals de pràctiques (Alt Urgell i Cerdanya, Garrotxa, Priorat, Ribera d’Ebre, Noguera, Ripollès i Terra Alta) i una fitxa general dels contactes de pràctiques de les universitats catalanes. 

CERCLE JOVES AGRICULTORS

 • Identificació de 4 perfils de persones joves incorporades al sector agrari, definició de reptes i recomanacions d'acció territorial, de suport i social. 
Added Value

Alguns dels RECURSOS que ha generat el projecte són:

Project category
Societat rural i serveis a la població / joventut
Societat rural i serveis a la població / immigració
Societat rural i serveis a la població / serveis a la població
Economia social i Emprenedoria rural / inserció laboral i millora de l’ocupabilitat
Economia social i Emprenedoria rural / emprenedoria i vivers d’empresa

GAL coordinator Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya

Catalan Local Action Groups partners

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Others partners GAL

Altres agents implicats:

 • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA.
 • Fundació del Món Rural.
 • Direcció General de Joventut.
 • Secretaria d’Universitats i Recerca.

Annuity 2016-2017 (iniciat l'any 2011)

Execution years 2

Budget 261.854,13 €

Scope Catalunya

Website http://www.odisseujove.cat


Go Back
Jornada de Networking a Flix entre joves i empreses (CIS)
Portada del Tríptic Informatiu dels Ajuts al Pràcticum ODISSEU per a estudiantat (o joves estudiants) (CAUC)
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept