Capcalera_altres1
Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris
Author
Publication Date 2013
Language Català
Entity Agència de Salut Pública de Catalunya - Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Enllaç http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?p_l_id=512641&folderId=6181033&name=DLFE-27888.pdf

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook