Capcalera_altres1
Conclusions del 2n Congrés Rural Smart Grids (2013)
Author
Publication Date 2014
Language Català
Entity Fundació del Món Rural - Localret - Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya - Institut Català d’Energia
Enllaç http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/wp-content/uploads/Conclusions-RSG2013.pdf

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook