Capcalera_altres1
EU Rural Review
Language Castellà
Descripció La Revista Rural de la UE és una revista temàtica que proporciona informació a totes les parts interessades de la European Network for Rural Development (Xarxa Europea de Desenvolupament Rural). Tracta els debats més importants sobre la política de desenvolupament rural de la UE i no importa quin sigui el tema, ofereix molts exemples útils sobre la seva implementació a tota la UE. La revista està disponible en sis idiomes i s'ofereix en format imprès i PDF.

Enllaç http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept