Capcalera_altres1
More initiatives

Més iniciatives pretén difondre tots aquells projectes de desenvolupament rural duts a terme per diferents ens del sector públic i privat en els territoris Leader, sense que aquests estiguin vinculats necessàriament als grups d’acció local.

"Si vols difondre el teu projecte de desenvolupament rural a Catalunya, posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de Contact us i l’inclourem a la llista."

Promoter ARCA
Gal Territory
Year 2018
Project category
Brief description

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament territorial centrat en la valoració i la innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana.
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-20

Promoter ARCA
Gal Territory
Year 2019
Project category
Brief description

Carta on es recullen els projectes, les eines i els recursos més rellevants impulsats pels Grups d’Acció Local i ARCA amb l’objectiu d’apropar-los a les empreses, institucions i ciutadania dels territoris rurals, i que els poden ser de gran utilitat en la gestió del seu dia a dia.

Promoter Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
Gal Territory
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Year 2018
Project category
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Medi Ambient / ordenació del territori / paisatge
Societat rural i serveis a la població / joventut
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Brief description

El "Grup Operatiu RETA: Xarxa d'Espais-Test Agroforestals" es constitueix per dissenyar, articular i dinamitzar una xarxa d'Espais-Test Agroforestals que permeti articular una xarxa publicoprivada de suport a la incorporació de nous agents al sector agrari. Aquesta iniciativa vol donar resposta a les necessitats que expressen actualment els nostres territoris davant la falta de relleu generacional al món agrari i forestal.

Els Grups Operatius  són agrupacions d'actors de diferents perfils, com ara agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d'R + D + I o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre, entre d'altres, que s'associen per idear i redactar i en una fase posterior, executar un projecte innovador en els àmbits de l'agricultura, ramaderia i silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals.
Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l'"Associació Europea per a la Innovació" en matèria d'agricultura productiva i sostenible.

Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
Territory
Category