Capcalera_altres1
Informació per a les empreses beneficiàries de la convocatòria 2019: COM JUSTIFICAR EL SERVEI OBTINGUT?
04.04.2020

Un cop finalitzada la implementació del servei d'assessorament, caldrà que l'empresa beneficiària de l'ajut el justifiqui en un termini màxim de 15 dies naturals (a comptar des de l’endemà de la finalització del període gaudit per a la seva implementació).

Per tal de justificar el servei obtingut, l'empresa beneficiària haurà de presentar els següents documents:

  • La memòria justificativa del servei que s'ha obtingut, signada per l’entitat proveïdora i l’empresa beneficiària.
  • Una còpia de la factura emesa per l’entitat proveïdora corresponent a la part no subvencionada del servei.
  • Un comprovant del pagament de la part no subvencionada del servei.

Aquests tres documents s'han de presentar de forma telemàtica, enviant una instància genèrica a ARCA, a través d'aquest enllaç.

Un cop rebuts tots els documents, ARCA els avaluarà per tal de validar el dret de l'empresa beneficiària a rebre l'ajut concedit, i un cop validats, procedirà al pagament de la part subvencionada del servei, que es farà directament a l’entitat proveïdora.

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept