Capcalera_altres1
RESOLUCIÓ DEFINITIVA dels Cupons d'Innovació BCN Smart Rural
29.01.2020

En data 29 de gener de 2020, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha aprovat la resolució definitiva de la convocatòria de Cupons d'Innovació BCN Smart Rural.
RESOLUCIÓ DEFINITIVA

El període d’implementació dels serveis és de 6 mesos des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte a les entitats proveïdores, amb possibilitat d’un mes de pròrroga addicional, tal i com s'especifica a la bases reguladores.

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept