Capcalera_altres1
RESOLUCIÓ PROVISIONAL dels Cupons d'Innovació BCN Smart Rural
13.01.2020

En data 13 de gener de 2020, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha aprovat la resolució provisional de la convocatòria de Cupons d'Innovació BCN Smart Rural, per la qual se subvencionarà la contractació de serveis d'assessorament expert a microempreses del sector agroalimentari i forestal que vulguin dur a terme un projecte d'innovació.
RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Les empreses seleccionades tenen 10 dies naturals per acceptar l'ajut de forma telemàtica (a partir de la recepció de la notificació), presentant una instància genèrica a través de l'enllaç habilitat:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B42
A la instància genèrica cal adjuntar-hi el document d'acceptació de l'ajut, emplenat i signat, que es pot descarregar a continuació:
MODEL ACCEPTACIÓ AJUT
 

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept