Capcalera_altres1
RESULTATS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ dels Cupons d'Innovació BCN Smart Rural 2020 (2a convocatòria)
21.09.2020

En data 21 de setembre de 2020, s'ha reunit la Comissió de Selecció de la segona convocatòria dels "Cupons d'Innovació BCN Smart Rural". D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria, l’informe tècnic d’avaluació i la dotació pressupostària, la Comissió de Selecció s'ha aprovat la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

A partir d'aquí, ARCA s'encarregarà de seleccionar les entitats proveïdores de cadascun dels serveis seleccionats, seguint el procediment de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les entitats proveïdores poden ser tot tipus d'agents de coneixement: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, escoles agràries, centres de formació professional, empreses tecnològiques, consultores especialitzades, entitats d’assessorament, etc., sempre i quan demostrin la solvència, l’experiència i la capacitat necessària per dur a terme els serveis sol·licitats.

En cas que el pressupost disponible no s’esgoti amb els serveis inicialment seleccionats, l’entitat concedent recorrerà a la llista de reserva per seleccionar noves empreses beneficiàries fins a esgotar el pressupost.

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept