Capcalera_altres1
Editades les fitxes dels ajuts a la competitivitat i la sostenibilitat associats al CGE
08.05.2015

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural.
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.

Les persones titulars de l'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats al CGE assumeixen els compromisos corresponents a cada ajut, pels quals l’administració li concedirà una contraprestació.
Per facilitar la correcta tramitació dels ajuts a la competitivitat i la sostenibilitat associats al CGE, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) acaba d’editar una pràctica col·lecció de fitxes interpretatives:

Fitxes interpretatives dels ajuts a la competitivitat

Fitxes interpretatives dels ajuts a la sostenibilitat

Aquestes fitxes formen part del material divulgatiu que el DAAM està elaborant sobre ajuts i tràmits relacionats amb la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020, com per exemple:

FONT: Ruralcat 

etiquetes: DAAM
Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept