Capcalera_altres1
El Departament d'Agricultura aprova 242 sol·licituds d'ajut destinades a la diversificació econòmica de les zones rurals de Catalunya per un import total de 7,66M€
26.07.2017
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 242 sol·licituds d’ajut destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals Leader, corresponents a l’any 2016, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.
 
L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.
 
Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El DARP n’aportarà 4.370.000 euros per al 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts, i la resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 grups d’acció local Leader que el DARP va seleccionar per aplicar el Desenvolupament Local Participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.
 
FONT: DARP
etiquetes: GAL Leader DARP
Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept