Capcalera_altres1
El Departament d'Agricultura convoca ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals per un import de 7,6 milions d'euros
23.11.2016

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la segona convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria sumen 7.666.666 euros i són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 4.370.000 euros aniran a càrrec d’una partida pressupostària del DARP per a l’any 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb aquests ajuts està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

La gestió dels ajuts serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local (GAL) seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017.Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local Leader
Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
675.275,11
Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord- oriental de Catalunya
668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp
721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
583.261,32
Associació Leader de Ponent
763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental
928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
665.047,32
Total DARP + FEADER
7.666.666,67

La Direcció General de Desenvolupament Rural del DARP podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada Grup d’Acció Local (GAL), en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2020 i en els convenis corresponents.

 Video "AJUTS LEADER 2016"

Per a més informació CONTACTA amb el Grup d'Acció Local Leader de la teva zona. 

 

FONT: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept