Capcalera_altres1
El futur de la PAC després de 2013: nova Comunicació de la Comissió Europea
29.11.2010

El 18 de novembre, la Comissió Europea va publicar la Comunicació "La política agrícola comuna (PAC) cap el 2020: aliments, recursos naturals i reptes territorials en el futur" que tracta dels principals objectius de la PAC en els propers anys i de l'enfocament que cal adoptar per assolir-los.

En un debat públic celebrat a principis d'aquest any, es van identificar els tres objectius principals a assolir: un subministrament d'aliments segur i suficient; una gestió sostenible dels recursos naturals; i el desenvolupament equilibrat de les zones rurals. Aquests objectius s'han de considerar en el marc de l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu.

La Comunicació de la Comissió assenyala tres opcions per a la futura direcció de la PAC:

  • Ajustar les deficiències més urgents de la PAC mitjançant canvis graduals.
  • Fer una PAC més verda, més justa, més eficaç i més efectiva.
  • Reduir el suport a la renda i les mesures de mercat i centrar-se en objectius de medi ambient i canvi climàtic.

La Comunicació serà examinada pel Consell, el Parlament Europeu, el Comitè de les Regions i el Comitè Econòmic i Social Europeu. En paral·lel es durà a terme una consulta pública. Amb posteritat, la Comissió presentarà, a mitjans de 2011, propostes legislatives concretes per al període posterior a 2013. D'acord amb el Tractat de Lisboa, la reforma haurà de ser acordada amb el Parlament Europeu en el marc del procediment de codecisió.

Text de la Comunicació

Web de la Comissió Europea sobre la PAC després de 2013

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept