Capcalera_altres1
El futur de la política europea de desenvolupament regional
22.11.2010

En l’actual període 2007-2013, Espanya és un dels principals beneficiaris de fons estructurals de la UE, amb al voltant de 35.000 milions d’euros. La major part dels ajuts (19.479 milions) es concentren en regions ‘objectiu de convergència’, el PIB de les quals és per sota del 75% de la mitjana comunitària: Andalusia, Castella-La Manxa, Extremadura i Galícia. La Comissió Europea proposa que, de les ajudes que la UE destina a aquestes quatre regions, incloses en l’anomenat ‘objectiu de convergència’, només es mantinguin les d’Extremadura a partir de 2014.

A partir de 2014, Andalusía, Castella-La Manxa i Galícia podrien rebre ajudes transitòries decreixents per a completar el seu procés de convergència, com actualment succeeix amb València, Castella i Lleó i Canàries. A més a més, l’Executiu comunitari ha reiterat la seva proposta de suspendre o reduir en el futur els ajuts regionals als països amb dèficit excessiu.

A judici de la Comissió, la futura política de cohesió ha de cobrir totes les regions de la UE, concentrant-se en les més pobres. A més a més, haurà de finançar de forma prioritària projectes relacionats amb els objectius de l’estratègia 2020: R+D, educació, energies renovables, ocupació i reducció de la pobresa.

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept