Capcalera_altres1
Fomentar la innovació i incorporar talent a les empreses agroalimentàries i forestals, reptes de "BCN Smart Rural"
15.03.2019

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través del projecte "BCN Smart Rural", ha posat en marxa un programa de suport a les empreses del sector agroalimentari i forestal interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovacióUna iniciativa que es dirigeix a empreses de l’àmbit no metropolità de Barcelona i que ofereix tres línies de suport: 

  • Suport a les empreses que tinguin interès en acollir estudiants en pràctiques (amb possibilitat de subvenció a través del Projecte Odisseu): s’ofereix assessorament en la planificació de les pràctiques, en la definició de les tasques a realitzar per l’estudiant, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb les universitats, en la definició del calendari i en la sol·licitud, si s’escau, d’un "Ajut al Pràcticum Odisseu".
  • Suport a les empreses que desitgin impulsar treballs de recerca acadèmica sobre reptes de la pròpia empresa: s’ofereix assessorament en la definició de la proposta de recerca, en el públic objectiu (Treballs Finals de Grau o de Màster), en el contacte amb les universitats, etc.
  • Suport a les empreses que tinguin interès en contractar un/a investigador/a per dur a terme un projecte estratègic d'innovació (amb possibilitat de subvenció a través del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya): s’ofereix informació sobre les avantatges que ofereix el "Pla de Doctorats Industrials" a les empreses, així com assessorament en la definició del projecte d’innovació, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb grups i centres de recerca, etc.

"BCN Smart Rural" és un projecte de desenvolupament rural impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). El projecte, al seu torn, està cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i s’implementa a la zona no metropolitana de la demarcació de Barcelona

Fulletó
Més informació: innovacio@arca-dr.cat - Telèfon 665 69 45 68. 

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept