Capcalera_altres1
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha impulsat un programa formatiu a mida per als grups LEADER catalans
31.07.2019

El Servei de Formació en Alta Direcció de la Sub-direcció de Recerca i de Formació en Alta Direcció de l'EAPC vol esdevenir un espai on obtenir oportunitats d’aprenentatge multidisciplinari per a les persones que ocupen càrrecs de comandament, no només a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó a la resta d’administracions públiques catalanes i el seu sector públic.
És en aquesta línia que enguany s’han dut a terme dos itineraris formatius, un amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’altre amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a partir d’unes necessitats formatives prèviament detectades i fàcilment extrapolables a la resta de comandaments i personal directiu de l’Administració local i de les entitats del sector públic.

Amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha dissenyat un curs professionalitzador sobre contractació, subvencions i transparència per a comandaments intermedis. Els temes principals han estat la implantació de la comptabilitat de costos, la contractació pública, la gestió de les subvencions, el control dels fons comunitaris i la transparència.

Amb ARCA s’han programat 6 píndoles formatives de 4 hores sobre temàtiques estretament relacionades amb l’activitat professional dels gerents de les diferents entitats que conformen l’associació. Les matèries tractades han anat des de temes més transversals com l’ètica i la comunicació, a més específics com la regulació de la contractació administrativa.

En ambdós casos les sessions han combinat els continguts teòrics amb l’exposició i presentació de casos pràctics i han estat conduïdes per docents de l’àmbit professional i de l’àmbit acadèmic, tots ells experts en les matèries abordades.

Totes dues accions han estat valorades molt positivament pels assistents i pels docents, així com pels responsables de l’acció formativa de l’EAPC. L’organització d’aquestes experiències ha fet palesa, a més, la necessitat d’aquest acompanyament expert per part de l’EAPC, així com la voluntat comuna d’aprofitar sinergies i esforços per poder oferir accions formatives que arribin a un major nombre de comandaments que els permeti alhora establir xarxa entre ells.

Notícia EAPC

FONT: EAPC
etiquetes: formació Leader GALs
Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept