Capcalera_altres1
Oberta la convocatòria d'ajuts per a la creació de Grups Operatius Supraautonòmics (AEI-Agri)
18.04.2018

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha publicat la convocatòria d'ajuts per a la creació i funcionament de Grups Operatius Supraautonòmics de l'"Associació Europea per a la Innovació, en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri)".

Podran sol·licitar aquests ajuts les agrupacions d'actors de més d'una comunitat autònoma o d'àmbit nacional, en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia, investigació o centres tecnològics, que s'associen per poder abordar un problema concret o una oportunitat, des d'un enfocament multisectorial, partint d'una idea innovadora. D'aquesta manera, les agrupacions que resultin beneficiàries passaran a denominar-se "grup operatiu".

Durant el període de creació del grup operatiu, els membres hauran de definir, dissenyar i redactar el projecte innovador que previsiblement s'executarà en una segona fase. El projecte innovador que es presenti al final del període de creació del grup s'entendrà com la materialització de la feina realitzada durant aquest període i serà condició obligatòria per poder percebre aquests ajuts.

El pressupost total d'aquesta convocatòria d'ajuts és de 6.987.857 euros, amb un límit màxim d'ajuda per agrupació beneficiària de 100.000 euros. La seva intensitat dependrà del producte al que estigui enfocat el projecte, podent aconseguir el 100% de les despeses.

Termini: 6 de maig

Què són els Grups Operatius?
Més informació: convocatòria, bases... 

FONT: MAPAMA 

Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept