Capcalera_altres1
Projectes de bones pràctiques dels Programes de Desenvolupament Rural 2014-2020
17.07.2019

La Red Rural Nacional ha fet una recopilació de projectes de bones pràctiques dels diferents Grups d’Acció Local de tota Espanya. Tots ells han fet un bon ús dels fons rebuts a través de les diferents mesures dels Programes de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Dels 34 projectes recollits, 11 corresponen a actuacions realitzades pels grups de Catalunya.
Els projectes recollits ho han estat a proposta dels propis promotors i per les diferents autoritats de gestió. Cada Comunitat Autònoma ha proposat una sèrie de projectes que segons els seus propis criteris, seguint una línia general, pogués servir d’exemple i replicar-se en altres zones, àrees de coneixement o comunitats.

Els projectes catalans que figuren en aquesta publicació estan inclosos en alguna de les 7 mesures impulsades a través dels PDRs:

Cadena alimentària i gestió de riscos en el sector agrari

Emprenedoria i innovació social

Innovació i transferència de coneixements

  • FERCatEnsenyant a emprendre a les escoles del món rural

Medi ambient i canvi climàtic

Recopilación de proyectos de buenas prácticas de los Programas de Desarrollo Rural 14-20

FONT: DARP
etiquetes: cooperació Leader PDR
Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept