Capcalera_altres1
Portal de la transparència i perfil del contractant
25.06.2020

Segons Decret de Presidència de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb data 25 de juny de 2020, s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per contractar un tècnic coordinador per cobrir les necessitats de gestió tècnica de l’Espai d’Innovació Rural i Pesquer de l’ARCA.

15.04.2019

Segons Decret de Presidència de l’Associació, en data 15 d'abril de 2019, s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya del perfil administratiu.

04.03.2019

Segons Decret de Presidència de l’Associació, en data 25 de febrer de 2019, s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya per l'actuació 3.2.1 de l’operació 3.2 Rural Equip'at, corresponent al projecte PECT Bcn Smart Rural, co-finançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

15.06.2018

Segons Decret de Presidència de l’Associació, en data 4 de juny de 2018, s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya per les accions 1.2.1 i 1.2.3 de l’operació 1.2 Rural Innova, corresponent al projecte PECT Bcn Smart Rural, co-finançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept