Capcalera_altres1
Nota aclaratòria: en referència a l’anunci per a formar part de la borsa de treball pel projecte PECT BCN Smart Rural
09.10.2017

S’informa d’un error en el punt “5. Procés selectiu” de les BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA que quedaria redactat de la següent manera:

“Fase 1:  Proves pràctiques per valorar les habilitats i les aptituds competencials dels aspirants. 25 punts.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis pràctics, en el termini màxim de 90 minuts, relacionats amb les comeses del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 25 punts i l’aspirant que no assoleixi un mínim de 15 punts serà eliminat. Per als aspirants que superin la fase, la puntuació comptarà amb el còmput final.”

Aquesta esmena s’aplica a les totes les bases reguladores dels 8 perfils de treball publicats en relació al projecte PECT BCN Smart Rural.

S’informa també que les entrevistes de selecció es posposen fins el dia 9 de novembre.

Solsona, 9 d’octubre de 2017 

Carles Luz i Muñoz
President d’ARCA

etiquetes: PECT
Comentaris
Tornar Enrere
Segueix-nos a Facebook Twitter