Capcalera_altres1
Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0
Author Jordi de Miguel - Montse Santolino
Publication Date 2013
Language Català
Entity Torre Jussana
Enllaç http://www.arca-dr.cat/pdf/manual%20comunicacio%20associativa%20en%20temps%202.0.pdf

Go Back
Follow us Facebook Twitter