Capcalera_altres1
Pla de foment del turisme de natura als Espais Naturals Protegits de Catalunya
Author Xavier Cazorla (ELEMENTS, Muntanyes d'idees)
Publication Date 2015
Language Català
Entity Direcció General de Turisme - Direcció General de Polítiques Ambientals
Enllaç http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_la_garrotxa/novetats/documents_i_enllacos_novetats/20150724_00-PF_TURISME_NATURA_ENP_GENCAT_Print_def.pdf

Go Back
Follow us Facebook Twitter