Capcalera_altres1
Conclusions del 1r Congrés Rural Smart Grids (2012)
Author
Publication Date 2013
Language Català
Entity Fundació del Món Rural - Localret - Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya - Institut Català d’Energia
Enllaç http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/wp-content/uploads/1r-Congres-SmartGrids.pdf

Go Back
Follow us Facebook Twitter