Capcalera_altres1
Cooperació

"Si vols difondre el teu projecte de desenvolupament rural a Catalunya, posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de Contacte i l’inclourem a la llista."

Territori GAL Associació Leader de Ponent
Grups GAL
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Anys execució 2
Categoria del projecte
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Breu Descripció

El projecte “GUSTUM” neix de la iniciativa de l’antic Consorci Leader Urgell- Pla d’Urgell  l’any 2011. Actualment, l’Associació Leader de Ponent n’és el grup coordinador i compta amb la col·laboració dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya.

“GUSTUM” pretén posar en valor el producte agroalimentari local més enllà de la seva qualitat organolèptica, i vincular-lo al paisatge, l’economia, la cultura i les tradicions del territori.

Fitxa resum del projecte "GUSTUM"

Territori GAL Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Grups GAL
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Anys execució 2
Categoria del projecte
Medi Ambient / biomassa
Medi Ambient / energies renovables / eficiència energètica
Breu Descripció

El projecte “Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia Circular” vol promoure la sostenibilitat com a eix estratègic per a assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat, crear ocupació i reduir els riscos ambientals. Per aconseguir-ho es duen a terme accions de sensibilització i acompanyament empresarial, especialment a empreses beneficiàries dels ajuts Leader, que culminaran amb l’elaboració d’un ‘toolkit’ en economia verda i circular, així com altres accions de dinamització territorial per a la sostenibilitat.

Fitxa resum del projecte "Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia Circular"

Territori GAL Consorci Leader Pirineu Occidental - Consorci per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Grups GAL
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Anys execució 2
Categoria del projecte
Patrimoni natural i cultural / cultura i territori viu
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Turisme Rural / adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius específics
Turisme Rural / turisme de natura / ecoturisme
Medi Ambient / conservació de la biodiversitat
Breu Descripció

“Leader Natura” va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, una iniciativa que tenia com a objectiu principal “fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través de la cooperació territorial, per tal de plantejar i executar accions per a promoure el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència. Un desenvolupament sostenible que garantís la compatibilitat de la protecció i la conservació, amb les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme”.

“FemPARC” va treballar conjuntament amb els organismes públics encarregats de gestionar els espais naturals protegits, tot elaborant plans i propostes de desenvolupament. D’aquest període destaquen accions com:

  • La creació i dinamització de les Taules de Concertació territorials.
  • El disseny i publicació de propostes ecoturístiques (zona Pirineus).
  • El disseny i publicació de packs turístics (zona Tarragona).
  • Jornades de formació i de presentació de resultats.

A partir de l’any 2016, i ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte es redirecciona i cerca un nou agent de col·laboració, en aquest cas, l’agent privat. Es pretén, doncs, donar suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència. A més a més, s’amplia el ventall de col·laboració amb altres espais naturals “no específicament protegits” però de destacat interès natural i territorial.

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”. Un projecte desenvolupat al llarg de l’anualitat 2016, i coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que es va centrar en analitzar el sector del turisme de fauna en els territoris Leader de Catalunya com un possible recurs per dinamitzar les economies locals.  
D’aquesta iniciativa destaquen accions com:

  • Una anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya.
  • L’inventari dels recursos naturals de vida silvestre amb que compten els territoris.
  • Un cens dels agents estratègics en actiu.

Fitxa resum del projecte "Leader Natura"

Territori GAL Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya
Grups GAL
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Anys execució 1
Categoria del projecte
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Turisme Rural / adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius específics
Breu Descripció

“NORDICAT” sorgeix de la necessitat de crear una imatge i una identitat comunes del Nòrdic català que serveixi com a base per a futures accions de comercialització i difusió conjuntes, així com facilitar informació de qualitat al visitant sobre la localització i la situació dins les estacions, donant a conèixer i valoritzant els recursos naturals i paisatgístics propis de cada estació.

Fitxa resum del projecte "NORDICAT"

Territori GAL Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya
Grups GAL
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Anys execució 2
Categoria del projecte
Societat rural i serveis a la població / joventut
Societat rural i serveis a la població / immigració
Societat rural i serveis a la població / serveis a la població
Economia social i Emprenedoria rural / inserció laboral i millora de l’ocupabilitat
Economia social i Emprenedoria rural / emprenedoria i vivers d’empresa
Breu Descripció

"ODISSEU" acompanya els i les joves interessades en conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres. A través de diferents activitats, es fomenta l’emprenedoria i es millora l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, es connecta les empreses de les àrees rurals i el talent jove, s'aprofundeix en la coordinació i el treball en xarxa de les administracions públiques, empreses, centres educatius i universitats pel retorn del talent jove a territoris rurals. 

Fitxa resum del projecte "ODISSEU"

Territori GAL Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Grups GAL
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Anys execució 1
Categoria del projecte
Patrimoni natural i cultural / valoració, rehabilitació i nous usos del patrimoni
Patrimoni natural i cultural / cultura i territori viu
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Turisme Rural / adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius específics
Turisme Rural / turisme de natura / ecoturisme
Medi Ambient / ordenació del territori / paisatge
Medi Ambient / conservació de la biodiversitat
Breu Descripció

La serra de Boix Cardó és un espai de gran riquesa natural i cultural situada a la comarca del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre. Ha estat tradicionalment molt deixada i el projecte vol ser la llavor d’una recuperació més amplia basada en la cooperació entre els ajuntaments implicats. Cal convertir aquest espai natural en un pol d’atracció per al creixent turisme interessat en la natura i el patrimoni històric, i també recuperar el nexe que era la serra entre els pobles de la zona.

Les administracions de la zona han mostrat interès en aquest projecte fet que pot derivar en sinergies futures que acabaran sens dubte incidint en el creixement econòmic de la comarca del Baix Ebre i també en l’arrelament de les persones al territori.

Fitxa resum del projecte "RECUPEREM LA SERRA DE BOIX-CARDÓ-MONTAGUT"

Territori GAL Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
Grups GAL
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Anys execució 2
Categoria del projecte
Economia social i Emprenedoria rural / Serveis a empreses
Economia social i Emprenedoria rural / RSE (responsabilitat social empresarial)
Economia social i Emprenedoria rural / emprenedoria i vivers d’empresa
NTIC i mitjans de comunicació / TIC a empreses
Breu Descripció

El projecte “Start-up Rural” treballa per  acompanyar i assessorar emprenedors/res del programa Leader per poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant al seu abast nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins el món de l’emprenedoria per tal que no es perdin oportunitats.

Fitxa resum del projecte "START-UP RURAL"

Territori GAL Consorci Leader Pirineu Occidental
Grups GAL
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Anys execució 1
Categoria del projecte
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Breu Descripció

L'Associació Gastronòmica “La Xicoia”, creada l’any 2003, és un col·lectiu que agrupa professionals de la restauració que volen difondre els atractius i les particularitats de la cuina d’alta muntanya i de proximitat. El projecte “Terra de Xicoies” vol impulsar aquesta iniciativa promovent la cultura del producte local i de proximitat i la innovació en el sector gastronòmic, com a motor dinamitzador del turisme i del propi territori.

Fitxa resum del projecte "Terra de Xicoies"

Territori GAL Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Grups GAL
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Anys execució 1
Categoria del projecte
Patrimoni natural i cultural / valoració, rehabilitació i nous usos del patrimoni
Patrimoni natural i cultural / cultura i territori viu
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Breu Descripció

Al territori del Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord hi ha diversos equipaments dinamitzadors centrats en temàtiques com l’astroturisme, el patrimoni prehistòric, el patrimoni cultural, etc. Així, trobem el “Centre d’Interpretació de l’Or del Segre”, la “Cova dels Bous-Espai Orígens”, el “Museu de la Noguera”, el “Centre de Dinamització de Tartareu”, l’“Espai Transmissor del Túmul de Seró”, el “Museu de les Campanes”, el “Centre d’Observació de l’Univers”, el “Museu etnogràfic d’Almenar”, el “Monestir de Gualter de la Baronia de Rialb”, el “Monestir de les Avellanes” i el “Castell de Montsonís”, entre d’altres.

Cada un d’aquests espais, tot i tenir un objectiu principal diferenciat, comparteix una mateixa finalitat: “posar en valor els recursos històrics, naturals, culturals i patrimonials del territori i, a la vegada, contribuir a la seva dinamització territorial”.

“Territori de Valor” és una iniciativa que pretén reforçar aquesta finalitat entre cinc col·lectius concrets:  joves, dones,  associacions d’empresaris/àries i comerciants, productors/res agroalimentaris/àries locals i els mateixos centres de dinamització del territori

Fitxa resum del projecte "Territori de Valor"

Territori GAL Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Grups GAL
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Anys execució 2
Categoria del projecte
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Breu Descripció

El projecte “Territori Educador. Ens mengem les Valls” pretén promoure una cultura d'alimentació sana, de qualitat i de proximitat a la població local a través de l'escola, tot comptant amb la implicació dels productors agroalimentaris locals, el professorat i els pares i mares dels alumnes. D’aquesta manera, s’aconseguirà fomentar el sentiment de pertinença i identitat territorial, així com enfortir el seu vincle amb les activitats econòmiques locals (especialment les vinculades als productes agroalimentaris), i incentivar la cuina de muntanya vinculada a la pagesia.

Fitxa resum del projecte "Territori Educador. Ens mengem les Valls"

Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
Territori
Categoria

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-li continguts interessants mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Poden canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies

Acceptar